Generellt

Geeks tillhandahåller en annonsmiljö med hög kvalitetsstandard och låg adblock-andel för att så många som möjligt uppleva annonserna som positiva, budskap ska nå fram och effekten av kampanjer skall vara så hög som möjligt.

Annonsformat

Geeks följer egen standard när det gäller storlekar på annonser som är anpassad för respektive sajt / community. Vi erbjuder de flesta format inom IAB:s standard för displayannonsering, nedan finner du våra standardformat:

Desktop: 1250x240, 640x320, 300x300-360, 250x600
Mobilt: 320x320, 320x160

Specialformat finns, kontakta våra säljare för mer information.

Allmänna annonskrav 

Geeks följer i stort IAB:s riktlinjer specificerade i “IAB Sweden Creative Guidelines Display & Mobile Version 1.1 2020” med vissa undantag för en ännu bättre användarupplevelse.

  • Initial laddning 200 kB Desktop (exklusive mätscript som adderar 30-90 kb)
  • Initial laddning 150 kB Mobilt (exklusive mätscript)
  • Allt ljud i annonser måste vara användarinitierat 
  • Allt rörligt i annonser måste vara användarinitierat 
  • Hotspot får inte överstiga ¼ av annonsen och initieras när markören vilar på hotspot minst 1 sekund. Får inte initiera ljud.
  • Annonsen ska inte överstiga 30 % av CPU-användning vid exekvering.
  • Annonser får inte innehålla logotyper från spelbolag (betting, casino gambling etc)

Animerade annonser

Geeks avråder från animerade annonser. I förebyggande syfte kontaktar vi alltid de kunder som väljer det alternativet. Det finns en risk att våra medlemmarna tar avstånd från både budskap och avsändare. Vi återkopplar också alltid när vi får negativ feedback på annonserna av våra medlemmarna.  Om ni ändå väljer animerade annonser är det följande som gäller:

  • Animering i annonser får inte vara mer än 5 sekunder från start till stopp
  • Animering i annonser får vara maximalt 18 FPS (bildrutor per sekund)

Kreativa annonsformat

Geeks tillhandahåller förutom displayannonser i standardformat även kreativa format där det finns ett mervärde för medlemmarna att interagera med en annons. Exempel på sådan annonslösning är “Slider” där användarna själva kan bläddra bland olika bilder i en och samma annons med fingret och som främst lämpar sig som ett mobilt annonsformat. Kontakta våra säljare för mer information.

Varumärken

Geeks varumärken och logotyper får i regel inte användas i annonser där avsändaren är annan än Geeks. 

Geeks varumärken och logotyp får dock användas i syfte att marknadsföra gemensam aktivitet med kund förutsatt att länkning sker till aktiviteten på någon av våra sajter.

Mer läsning

Adblockers och annonströtthet - https://iabsverige.se/task-force/annonsvanligt-sverige/adblockers/